Emit eLink

Du er her:
< Alle kategorier

eLink brukes til å motta og videresende data fra emiTag-brikker til Emits Internett-server. eLink aktiverer ikke emiTag- brikkene selv, men tar i mot data brikkene sender på radio etter å ha stemplet på en TFP-postenhet. Dataene lagres lokalt og videresendes via GPRS til Emits Internett-server.

eLink kan også brukes til å videresende stemplingsdata fra vanlige o-brikker ved å kombinere den med en Emit ePost. ePosten videresender deretter stemplingsdata fra vanlige obrikker til eLink.

eLink er dermed spesielt velegnet til online mellomtider i orienteringsløp, hvor man bruker TFP-postenheter eller ePoster.

Bruksanvisning eLink norsk

User manual eLink english

eUpgrade ver.1.2.6233 (brukes kun til eScan)

Nyeste versjon av eUpgrade

USB-driver for Emit Hardware (ver.2.12.28)

Innhold