Trenger klubben eller idrettslaget ditt støtte til innkjøp av nytt utstyr? Det finnes mange ulike støtteordninger for de ulike idrettene hvor man kan søke om midler. Det er viktig å sette seg inn i hva man kan søke om midler til og når fristen er i de ulike søknadene før man søker. Her har vi listet opp noen av nettsidene man kan undersøke.

Støtte- og tilskuddsordninger NIF

Under kategorien Spillemidler til utstyr finner du en liste over hvilket utstyr du kan få støtte for i de ulike idrettene. Det er flere produkter fra emit det gis støtte til, sjekk lista her: Godkjent utstyr 2022

extrastiftelsen.no

gjensidigestiftelsen.no

sparebankstiftelsen.no

Sparebank1

Storebrand

Klubbens aktivitetsstipend

TINE