How Can We Help?

ECU1 brikkeleser

Du er her:
< Alle kategorier

ECU1 brikkeleser brukes til avlesning av emiTag brikker og deretter tømme den for innhold eller sjekke batteristatus, brikkenummer, el.l. Den kan også brukes til å gi brikken et midlertidig nummer (brukes på leiebrikker).

emiTag koblingsskjemahefte norsk

Program for reading emiTags, and changing codes on ECU & eScan

Read and program emiTags

Nyeste versjon av eUpgrade

USB-driver for Emit Hardware (ver.2.12.28)

(USB driver ver 2.12.28 er per februar 2021. Eventuelt nye drivere kan være tilgjengelig her: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/)

Innhold