Tilskudd til utstyr

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger for innkjøp av utstyr til idrettslag. Har dere sjekket om deres klubb kan nyte godt av disse ordningene? Vi har laget en oversikt over ulike tilskuddsordninger her.