How Can We Help?

Piggposisjoner på postenheter

Du er her:
< Alle kategorier

Dette dokumentet beskriver piggposisjonene for de ulike kodene på Emits postenheter, og kan brukes til å sjekke backup lapper for korrekte stemplinger.

Piggposisjoner på postenheter

Innhold