Emit på norgesturne

Emit, representert ved Dagfinn Øksenholt, drar i høst på en rundreise i Norge for å presentere aktuelle Emit produkter til interessert idrettslag. Han har allerede reist gjennom Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Innlandet, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder-fylkene. Neste etappe av rundreisen vil foregå i Oslo og Akershus, hvor han vil prøve å treffe alle som ønsker å møte han.

Han vil vise fram våre nyeste, aktuelle produkter og kan komme med forbedringsforslag til eksisterende anlegg. Se våre nye brosjyrer for orientering og ski/skiskyting. De som avtaler møte med Dagfinn vil få muligheten til å bestille utstyr med ekstra rabatt.

Alle som ønsker å treffe Dagfinn på hans rundreise, bes om å  kontakte Dagfinn direkte på doksenholt@gmail.com eller tlf 46447110.