Emit Event Kit

36.905,00 kr

Emit Event Kit er et sett med måldisplay, start- og målenheter, samt emiTag-brikker. Tiden utøveren har brukt fra start til målpassering vises på måldisplayet. Settet kan brukes til en rekke formål, hvor man ønsker å vise fram måltiden til et større publikum, som f.eks. messer, sprint-øvelser og anlegg med automatisk tidtaking.

Emit Event Kit

36.905,00 kr