• Bokmål
  • English

eLink

NOK 10 000 including MVA
eLink
eLinkeLink

eLink brukes til å motta og videresende data fra emiTags til Emit's Internett-server. eLinken aktiverer ikke emiTagene, men mottar data fra emiTagene gjennom radio etter stempling på en TFP-postenhet. Dataene blir lagret lokalt og viderersendt via GPRS til Emits Internett-server.

eLink kan også brukes til å videresende data fra vanlige o-brikker hvis man bruker den sammen med en Emit ePost. Emit ePost videresender stemplingsdataen fra brikkene.

eLink er derfor spesielt egnet til å motta mellomtider i et orienteringsløp, hvis man bruker TFP-postenheter eller Emit ePost.