• Bokmål
  • English
  • Svenska

Spillemidler til utstyr for 2015

Det er klart for årets runde for å søke på spillemidler øremerket prepareringsutstyr langrenn, søknadsfrist 1. oktober.

Tilskuddsrammen for 2015 vil bli avklart fra Norges Idrettsforbund på bakgrunn av innkomne søknader. For 2014 var rammen på ca 7,5 mill kr.

Dette er den tredje og dermed siste tildelingsåret i denne ordningen, men NSF vil arbeide for å få ordningen overført som en del av den ordinære spillemiddelordningen.

Les mer om tilskuddsordningen:

http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2015/8/spillemidler-til-p...