• Bokmål
  • English
  • Svenska

Tippemidler til utstyr 2014

Tilskuddsordningen fra Idrettsforbundet «spillemidler til utstyr» videreføres i 2014. Det er i år 26,2 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det totalt fordelt ca 162 millioner kroner. Årets søknadsfrist er 29. oktober.

Les mer om tilskuddsordningen:

http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx

http://www.skiforbundet.no/Documents/Anlegg/IDRETT%20-%20708701%20-%20Ut...